» Christendom
Het Christendom

Onstaan

Het Christendom is een godsdienst met een boodschap die de christenen vinden in de Bijbel(heilig schrift). Het Christendom gaat uit van de Bijbel die bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Het Christendom is ontstaan aan het begin van de jaartelling binnen de Joodse geloofsgemeenschap als een opwekkingsbeweging die zich verzette tegen het al te wettische karakter van het toenmalige Jodendom.

Binnen het Christendom staat het geloof in Jezus centraal. Hij wordt gezien als de representatie van god op eze aarde, die als taak had de mensen te bevrijden van het kwaad en te brengen in het Koninkrijk van God. in verband met dit wordt Jezus de Messias genoemd, een term uit het Jodendom, waarmee men te toekomstige bevrijder die namens god zou komen aanduidde. Het woord Messias werd in het Grieks veertald als Christus, met dezelfde betekenis. Vandaar de naam Jezus Christus.

Toen Jezus van Nazareth 30 jaar was werd hij gedoopt. Nadat hij gedoopt was, verzamelde Jezus een groep van volgelingen om zich heen waarvan hij er twaalf tot Apostel had benoemd, hij trok het land in om te preken, te onderwijzen en de zieken te helen.

Toen Jezus 33 jaar was werd hij gearresteerd door de Romeinse autoriteiten in samenwerking met de Joodse geestelijke leiders (o.a. priesters). Hij werd gemarteld en bespuugd door zín eigen volk en verraden door een groot gedeelte van zijn volgelingen.
Hij werd gekruisigd en stierf een pijnlijke dood. Hij werd begraven door zijn moeder Maria.

De volgende dag (op de laatste dag van Pasen) staat Jezus op uit de dood.

Heilige Symbool

Het heilige symbool van de christenen is het kruis. Hierbij wordt herdacht aan het offer dat Jezus heeft gemaakt voor de mensen door een kruisdood te besterven.

Levensbeschouwing

Christenen bidden in de kerk tot hun God.

Er zijn verschillende Christelijke stromingen de drie belangrijkste zijn:
- Rooms-katholieken
- Orthodoxe
- Protestanten

Belangrijke Christelijke feestdagen

Kerst: Op 24 en 25 december wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd.
Het feest van de Driekoningen: Op 6 januari. Hier wordt de komst van de drie wijzen aan het Christuskind herhinnert. Omdat zij voor het Christuskind goud, wierook en mirre als geschenken meebrachten worden zij ook de koningen genoemd.

Pasen: Deze feestdag heeft geen vaste datum. De paaszondag valt op de eerste zondag na de volle maan na het begin van de lente. 6 zondagen voor de paaszondag begint de paasperiode, veel Christenen vasten in deze perioden in de betekenis dat zij zich zullen onthouden van vele genotsmiddelen. De bedoeling hiervan is om deze zondagen stil te staan bij de lijdensgang van Jezus Christus tot aan zijn kruisdood.
Op Pasen zelf wordt gevierd dat Jezus uit de dood opstond.

Hemelvaartsdag: Deze dag volgt veertig dagen na Pasen en valt altijd op een donderdag. op deze dag wordt herdacht aan Jezus Christus die opstaat uit de dood en terugkeert naar god.

Pinksteren: deze dag volgt 10 dagen na Hemelvaart. De christenheid herdenkt op deze dag dat de Geest van God op aarde in de mensen is neergedaald en dat toen de kerk is ontstaan.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018