» Hindoe´sme
HindoeismeOnstaan

Hindoe´sme is in India ontstaan.Doordat er gastarbeiders naar Suriname vanuit India werden gehaald, kwam het hindoe´sme ook hier naartoe, omdat veel mensen in India Hindoe zijn.Toen Suriname een kolonie werd van Nederland, kwamen er massaal Surinamers, waaronder Hindoes, naar Nederland.Zo kwam het hindoe´sme ook naar Nederland.


Heilige Symbool

Het heilge symbool van het hindoeisme is het aum-teken.Het wordt uitgesproken als Ohm.Hindoes geloven dat dit symbool staat voor geestelijk volmaaktheid.


Levensbeschouwing

In het hindoe´sme zijn er geen vaste regels.Zo bidden sommige Hindoes elke dag, maar anderen vinden dat niet nodig.Wel hebben de meeste Hindoes dezelfde overtuiging.Het geloof in re´ncarnatie is belangrijk.Met re´ncarnatie wordt het herboren van je ziel, in een ander lichaam nadat je dood bent, bedoeld.

De Hindoes in India geloven in het kastenstelsel.het kastenstelsel wordt ingedeeld in vier delen:

Brahmanen: de priesters, die de heilige teksten bestuderen en godsdienstige handelingen verrichten.
Ksatriaĺs: De krijgers, die zorgen voor het besturen van het land.
De Viasjaĺs: De boeren en handelaren die bijdragen aan de economie.
Sjoedraĺs: De arbeiders die als dagloners in dienst bij hogere kasten.

Dan zijn er ook nog de Pariaĺs,oftewel de daklozen.Ze horen niet thuis in het kastenstelsel.e worden niet gezien als mensen.Eigenlijk worden ze niet gezien als mensen, maar als dieren.

De manier van doen in het leven bepaald in welke kaste je wedergeboorte plaatsvindt.
Als je slecht doet in je leven, dan kom je in een lagere kaste.Als je goed doet in het leven, dan kom je in een hogere kaste.Hindoes geloven in verlossing.Door een goed leven te lijden kom je steeds dichter bij de verlossing.Het is eigelijk een cirkel.Stel een hindoe bevindt zich in de hoogste kaste,doordat hij/zij in het vorig leven veel goeds heeft gedaan, maar in dit leven doet hij veel slechts, dan wordt hij in zijn volgende leven wedergeboren in een lagere kaste.Ook heeft iedere kaste zijn eigen gewoontes en regels.Een gezamelijke regel is dat je binnen je kaste moet trouwen.Tegenwoordig is dat niet meer zo streng.

In het hindoeisme komen er veel goden voor.Ieder god staat voor iets.
De drie grote goden zijn:
Brahma: De stichter
Vishnu: De beschermer
Shiva: De vernietiger

Als je een hindoe vraagt naar zijn bijbel, dan kan hij verschillende boeken laten zien.De belangrijkste zijn de Veda's die ongeveer 3000 jaar oud zijn.
Veda betekent heilig weten.Er zijn vier Veda', een over de wetenschappen, ÚÚn over de samenleving, ÚÚn over de geneeskunde en ÚÚn over de religieuze handelingen.In oeroude tijden hebben d wijzen deze goddelijke en eeuwige waarheid ontvangen en doorgegeven.

Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan de Upanishaden.Hierin worden de woorden uit Veda's uitgelegd.In de twee andere geschriften, de Mahabharata en de Ramayana, staan verhalen over Rama.Veel van de korte gebeden en spreuken die hindoes opzeggen zijn in het sanskriet.Bij de hindoes in Nederland worden die in het hindi uitgesproken.

De drie grote feesten

In het hindoeisme zijn er veel feesten.De drie grote feesten zijn:

Holi: Voorjaarsfeest die uitbundig wordt gevierd met gekleurd poeder.Dit feest houdt verband met Vishnu.
Divali, oftewel lichtfeest
Durga Puja: Dit wordt ter ere van de godin Durga gevierd, die voor... staat.

Erediensten vinden plaats in tempels of gewoon thuis.De meeste gebruikelijke manier van bidden zijn het zorgen van mantra's, het doen van offering en/of het gebruik van beelden.

Eten

Veel hindoes zijn vegetarisch, omdat ze geen dieren willen doden, maar ook zodat hun geest zuiver blijft.Veel hindoes eten met hun vingers en gebruiken daarvoor alleen hun rechterhand, omdat ze hun linkerhand als onrein beschouwen.

Geboorte

Het hindoeisme heeft zestien rituelen, waarvan 11 te maken hebben met de geboorte.
De gebruiken bij de geboorte zijn per hindoe verschillend, wel doen alle hindoes aan moeran.Dit houdt in dat als het kind 1, 3, 5 of 7 maanden is, het hoofdje wordt kaalgeschoren en bij de meisjes worden er oorgaatjes in de oorlelletjes geprikt om zo het verschil tussen jongens en meisjes te tonen.

Dood

Ook de rituelen bij de dood worden uitgevoerd zijn verschillend per hindoe,
wel worden de meeste hindoes gecrimeerd, waarom dit gebeurd is mij niet bekend.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018