» Jodendom
Het Jodendom

Ontstaan

Het Jodendom is circa 3000 jaar geleden ontstaan. Het Jodendom heeft niet een bepaalde stichter. Het is gegroeid uit vele ideeŽn en gedachten van vele profeten.
De eerste aartsvader was Abraham. Er ontstonden verschillende Joodse stammen, een deel van die stammen verbleef lange tijd in Egypte. Egypte was toen een land dat geregeerd werd door Farao's. De Joden werden hier tot slaaf gebracht en moesten werken voor de Egyptenaren. Hier kwam Mozes een Jood uit, een uitverkorene van god om z'n mensen te bevrijden. Hij bevrijdde zijn mensen van de slavernij. Ze gingen door de Rode Zee, tot aan de berg SinaÔ Hij beklom de berg om Gods woord te horen, hij bleef dagen boven op de berg. Toen hij terug kwam bracht hij twee stenen tafelen met zich mee waarin de '10 Geboden' waren uitgehouwen. Deze 10 Geboden vormen de tien belangrijkste leefregels voor een Jood.

Rond de 10 Geboden groeiden langzamerhand 248 geboden en 365 verbodsbepalingen die allemaal in de Thora staan.Deze geboden vormen een exact schema voor het leven vanaf de geboorte tot na de dood van een Jood.
Tenach (de joodse Bijbel, Oude Testament) staan. De Tenach bestaat uit de Thora (wet), de Nebiim (profeten) en de Chetoebim (geschriften) staan. Er is ook een nieuwere versie van de Tenach de Talmoed (nieuwe testament).

De Joden geloven in de komst van de Messias (De Bevrijder), ze geloven dat hij hen vrede en geluk zal brengen.


Heilige Symbool

Het symbool voor het Jodendom is de Davidster.

Levensbeschouwing

Joden hebben een eigen taal, het Hebreeuws.

Joden bidden en komen samen in de Synagoge (een soort tempel). De synagoge word geleid door een rabbijn, de voorzanger of een gewoon iemand (bij Orthodoxe joden alleen een man) Joden bidden overal, waar dan ook. Elke handeling of gebeurtenis grijpen ze aan om te bidden. Telkens als joden eten of drinken, nieuwe kleren aantrekke, slecht nieuws horen, naar bed gaan of opstaan is er wel een passen gebed.
Gebruiken en tradities nemen een belangrijdke plaats in het leven van een jood.
Veel belangrijke zijn:
De besnijdenis. (Zie verderop tradities bij de geboorte).
Een Bar Mitswa. Op de Sabbat(zondag, rustdag) na de 13e verjaardag bij de jongen en bij de meisjes na de 12e verjaardag. Hier moet de jongen of het meisje in de synagoge een deel van het gebed of zegen van de dag uit de Thora opzeggen. Door dit te doen wordt hij opf zij opgenomen in de Joodse geloofsgemeenschap als man of vrouw. Hij wordt dan een Bar Mitswa; een zoon van de opdracht, zij wordt dan een Bar Mitswa; een dochter van de opdracht. Na dit gebeuren wordt het uitbundig gevierd in de Synagoge of in de kerk.
De Bruiloft. Dit kan een informele ceremonie in de buitenlucht zijn of een plechtige ceremonie ion de synagoge. Elke bruiloft heeft een choepa (baldakijn, symboliseert het nieuwe huis) De bruid draagt een sluier over haar gezicht.

Belangrijke Joodse feestdagen

Rosj Hashana - Nieuwjaar
Jom Kippoer - Grote Verzoendag
Soekoth - Loofhuttenfeest
Sjemini Atseret - Slotfeest
Simchat Tora - Vreugde van de Wet
Chanoeka - Inwijding van de tempel
Poerim - Lotenfeest
Pesach - Paasfeest
Sjawoeoth - Wekenfeest

Belangrijke eetgewoontes

Een van de belangrijke kenmerken in het joodse leven zijn het eten van Koosjer voedsel en het scheiden van vlees en melkproducten.
Wanneer is eten kosher?
Het eten moet geschikt zijn volgens de bijbelse en rabbinale spijswetten (kashrut).
Alleen herkauwende dieren met volledig gespleten hoeven zij rein.
Geen schelp- of schaaldieren.
Vissen moeten op z'n minst een vin hebben die in het water zichtbaar moet zijn.
Vlees kan niet worden gegeten met zuivelproducten, er moet minstens 6 uur tussen zitten.

Tradities bij de geboorte

Jongens worden besneden. Wanneer een pasgeboren jongen de leeftijd van 8 dagen bereikt wordt de voorhuid van de penis verwijderd. Dit wordt door een besnijder (moheel) uitgevoerd. De jongen krijgt nu zijn Joodse naam.

Rituelen rond de dood

Wanneer iemand overlijd worden de ogen en de mond van de overledene gesloten. De dode wordt op rituele wijze gewassen. De dode wordt vervolgens gekleed in een eenvoudig witkatoenen doodskleed waarbij de man erboven zijn gebedsmantel omkrijgt. De overledene wordt vervolgens in een eenvoudig vurenhouten kist gelegd, waarbij aanwezigen bijbelversen uitspreken. Een zakje met wat aarde uit IsraŽl wordt onder het hoofd van de overledene gelegd, waarna de kist word gesloten.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018