» Islam
De Islam

Ontstaan

De Islam draait om Allah (God). Het geloof begint bij de profeet Mohammed (de boodschapper van Allah).
Mohammed groeide op als een goedhartig, eerlijk en verstandig persoon.

Hij trok zich jaarlijks teurg in zin grot, om rustig na te kunnen denken.

Jarenlang ging hij naar de grot, toen hij 40 jaar oud was werd hij plotseling aangesproken door God.
Hij kreeg boodschappen van God en vertelde hij door aan anderen.

Steeds meer mensen volgden Mohammed en lieten dus hun oude geloof vallen.

Zijn vijanden(tegenstanders) smeedden plannen samen om Mohammed te doden.
God gaf hem de opdracht te vluchten naar Medina
In Medina stichtte Mohammed een Islamitische staat. In Medina openbaarde God aan hem wetten voor het sociaal en maatschappelijk leven, het strafrecht, zedenwet en dergelijke.
De profeet werkte 10 jaar lang aan de verspreiding van Allahís boodschap. Onderdrukking, onwetendheid, onrecht, racisme e.d. werden door hem uitgebannen.
In korte tijd verspreidde de Islam zich over heel ArabiŽ.
Mohammed overleed op 63 jarige leeftijd en werd begraven in Medina.

Levensbeschouwing

Islamieten geloven dat er een dag zal komen waarop alle doden worden opgewekt en geoordeeld door God. Wie goed geleefd heeft, gaat naar het paradijs. Wie slecht geleefd heeft gaat branden in de hel.
De meeste moslims spreken Arabisch naast hun eigen taal. Dat is omdat Mohammed Arabisch sprak.
Mekka is de plaats die centraal staat in het Islamitische geloof. Dat is omdat Mohammed daar begraven ligt, moslims bidden ook deze richting op. Het gebed in de islam vindt vijf keer per dag plaats op geregelde tijdstippen. Deze tijdstippen zijn: de vroege ochtend (Fajr), de middag (Zuhr), het midden van de namiddag (Asr), bij zonsondergang (Magrib) en in de late nacht (Isha). Het ritme van de gebeden bepaalt het ritme van de dag.

Feest en Gedenkdagen

Ramadan
Ramadan is de negende maand van het Islamitische maanjaar. Dit is de maand waarin God de Koran openbaarde. Een maand lang mogen moslims niet drinken, eten, roken of seksuele omgang hebben zolang de zon op is.Kleine kinderen, zieke of erg oude mensen en zwangere vrouwen hoeven niet te vasten. Het vasten is bedoeld om de ziel te zuiveren, de onderlinge band te versterken, het lichaam te leren beheersen en God te danken. Het herinnert de rijken eraan hoe het is arm en hongerig te zijn.
Suikerfeest(Ied al-fitr)
Het suikerfeest is een 3 dagen lang durend feest op het einde van de ramadan. Het feest dankt zijn naam aan het feit dat er veel snoep en suikerwaren aan tafel worden gebracht en gebruikt. Islamieten geven een aalmoes aan de arme moslims uit uit de naaste omgeving. Na een maand ramadan is het eindigen van het vasten een bijzondere viering.
Offerfeesten(Ied al-adha)
Het offerfeest wordt gevierd aan het einde van de bedevaart naar Mekka. Bij het offerfeest herdenken moslims het offer van Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon Isma'iel op te offeren voor God. Op de 10de dag van de hadj (bedevaart naar Mekka) slacht iedere familie die daartoe de middelen heeft een schaap en verdeelt het vlees onder familieleden en armen.

Regels voor eten en drinken
De islamitische wet verdeelt het voedsel in drie verschillende groepen:
∑ Halal: toegestaan voedsel
∑ Makruh: voedsel dat gegeten mag worden hoewel moslims er niet toe worden aangemoedigd
∑ Haram: verboden voedsel
Moslims mogen de volgende voedingsmiddelen niet eten:
∑ varkensvlees
∑ vlees van vleesetende dieren
∑ bloed, in welke vorm dan ook
∑ producten zoals gelei, waarin gelatine zit.
∑ bepaalde soorten kaas, omdat er dierlijke producten in zijn verwerkt

alles wat tot verslaving kan leiden, is verboden.


Tradities bij de geboorte

Bij de geboorte van een kind wordt de shahada (belijdenis) door de vader in het oor van het pasgeboren kind gefluisterd. Vaak worden Islamitische kinderen vernoemd naar een belangrijk persoon in de islam.
Besnijdenis
Bij jongens word de voorhuid ten einde van de eikel van de penis verwijderd (dit hoeft niet altijd bij een pasgeboren kind plaats te vinden, maar kan ook plaatsvinden wanneer het kind een wat oudere leeftijd heeft bereikt). Als de besnijdenis heeft plaatsgevonden wordt er uitbundig feestgevierd.


Rituelen rond de dood

Het lichaam van een dode wordt gewassen en in een wit doodskleed gewikkeld. Het lichaam moet worden begraven. Het begraven gebeurt bij voorkeur niet in een kist. De dode wordt op zijn rechterzij gelegd, met het gezicht naar het zuidoosten, naar Mekka. Moslims zijn verplicht ervoor te zorgen dat gelovigen een behoorlijke begrafenis krijgen. Vrouwen zijn meestal niet op de begrafenisplechtigheid. In plaats daarvan bezoeken ze later nog jarenlang het graf. (Dit alles verschilt natuurlijk per familie)

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018