» Boeddhisme
Boeddhisme

Ontstaan

Het boeddhisme is onstaan als een reactie op hervorming van het hindoeisme.
Er zijn wel veel verschillen tussen boeddhisme en hindoeisme.Zo komt er in het boeddhisme geen god voor,wel wordt de boeddha vereerd.Ook hebben ze alleen maar van de boeddha beelden en afbeeldingen.

Stichter

In tegenstelling tot het hindoeisme heefthet boeddhisme wel een stichter.
De stichter van het boeddhisme is Sidharta Goutama.
Hij werd in 563 voor Christus geboren.
Hij wilde zich vrij maken van de ellende van het bestaan.Door jarenlange contuniue meditatie bereikte hij de verlichting.
Het boeddhisme kent egen god, maar wel wordt de boeddha, oftewel Gautama Siddharta, vereerd.

Levensbeschouwing

Een boeddhist weet met het herhalen van de toevluchtsformule wat het mesnelijk bestaan inhoudt en wat de prioriteiten zijn in dit bestaan.Met het toevluchtsformule worden de leefregels vaak herhaald, daarmee herinnert men zich dat men moet afzien van doden, liegen, stelen, seksueel wangedrag en het gebruik van drugs of alcohol.

Het oudste heilge boek is pali canon.Dit boek bestaat uit meerdere teksten.
De kern van het boeddhisme wordt gevormd dooor de vier waarheden.
Het doel van deze waarheden is een antwoord te geven op een menselijk probleem: het lijden.1.Het is leven is lijden
2.Het lijden wordt veroorzaakt door hunkering
3.Verlossing van hunkering betekent verlossing uit het lijden
4.Het achtvoudige pad leidt tot verlossing van het lijden.

Boeddha's geloven ook in reincarnatie.Als je leeft volgens het achtvoudige pad kan je nirvana bereiken.
Nirvana is een staat van verlangeloos en eeuwig vredevol bestaan.Na nirvana volgt de verlichting.
Het achtvoudige pad geeft een leidraad voor het leven.Het wordt gekenmerkt door wijsheid, deugd en meditatie.
Boeddha's geloven dat als je het achtvoudige pad volgt, je nirvana (verlangeloos, eeuwig vredevol zijn) zal bereiken.

1. de juiste inzichten (het juiste begrip, overeenkomstig de vier waarheden)
2. de juiste bedoelingen (het juiste denken: zonder bezitsdrang, wreedheid of boosheid)
3. de juiste woorden (het juiste spreken: geen leugens, roddels, laster of ruwe taal)
4. het juiste handelen (geen geweld jegens mensen of dieren, niet stelen, niet genieten ten koste van anderen)
5. de juiste levenswijze (een eerlijk en heilzaam beroep)
6. de juiste inspanning (inzet om het heilzame te bevorderen)
7. de juiste aandacht (alert zijn voor het hier en nu)
8. de juiste concentratie (op het hier en nu, of op een heilzaam object)

Meditatie

Meditatie is heel belangrijk in het boeddhisme.Er zijn verschillende soorten manieren van mediteren.
Feest- en gedenk dagen
Het jaarkalendar van de boeddha's is elf dagen korter (maankalender) .Hierdoor verschuiven de feestedagen opzichte van onze (op zon gebaseerde) kalender.De belangrijkste feestdagen zijn het Chinese Nieuwjaar (in februari) en de Wesak, de dag van de Boeddha (in mei). Deze dag staat geheel in het licht van de drie gebeurtenissen in het leven van de Boeddha: de geboorte, de verlichting en het heengaan.

Overlijden
Na het overlijden wordt gebeden voor een goede wedergeboorte van de overledene.De overledene wordt eerst opgebaard, (op een draagbaar draagtoestel gelegd) waardoor het stervensproces voltooid kan worden en de nabestaanden afscheid kunnnen nemen.Monniken worden uitgenodigd om teksten te reciteren of om meditatie te begeleiden.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden


Copyright 2002-2018